CSGO辅助-5E稳定骨骼
主要功能:透视自瞄
系统支持:w10w7
软件价格:30
详细说明

骨骼教程没有遇到错误加【】这个的不用看

 

               

               打开注册器输入卡密,注册不会提示任何东西,点击注册后关了即可【如提示检测到没有D盘把卡密验证.ini                        放在系统c盘在开辅助,再次开启辅助会提示没有检测到卡密点确定等待辅助加载即可】

               

管理员运行5e-xxxx.exe等待辅助加载加载时间有时候比较慢请耐心等待,提示出现                        卡密验证成功后确实上游戏即可。【辅助每次开游戏都要在开一次,注册器卡密不过期不用重新注册!】

常见的错误【不报错可不看】

w7必须先开黑屏修复软件在进行以上操作

如遇到驱动加载失败请管理员运行辅助

提示连接服务器失败请多开几次在联系售后客服

看完教程后有什么不懂的问题再去问客服

如遇到蓝屏不要惊慌重启电脑即可解决不会经常蓝屏的

开启辅助前请推出你的杀毒软件在进下操作